Daikin

Tillbaka

Daikin

Daikin Altherma använder en naturlig energikälla. Utomhusenheten utvinner värme från utomhusluften och höjer dess temperatur till en nivå som är tillräckligt hög för att förse dig med värme. Värmen överförs sedan till inomhusenheten via köldmedierör.

  • Bäst när det är som kallast, störst effekt vid kall väderlek enligt SP.
  • Marknadens största integrerade varmvattentank på 260 liter.
  • Möjlighet att välja mellan golvstående enhet eller väggmonterad hydrobox, separat varmvattenberedare.
  • Inverterstyrd kompressor i utomhusdel med flytande kondensering för maximal besparing.
  • Varvtalsstyrd cirkulationspump i inomhusenheten.
  • Ingen frysrisk – inget vatten utomhus.
  • Mycket låg ljudnivå.
  • COP 5.04
  • Värmedrift ner till -25°C

Lilla paketet 180L beredare
ERLQ004: 1,8 – 5,1 kW effekt

Mellan paketet 260L beredare
ERLQ006: 1,8 – 8,4 kW effekt
ERLQ008: 1,8 – 10 kW effekt

Stora paketet 260 L beredare
ERLQ011: 11,4 kW effekt
ERLQ014: 14,6 kW effekt