Luft/vatten

Luft/vatten

En luft-vattenvärmepump utvinner energi från luften och kan värma upp både huset och vattnet, något som bidrar till att sänka energiförbrukningen.

Mecaterm

Mecaterm är en svensktillverkad rostfri värmepump med rejäl prestanda vilket gör att den passar det nordiska k...

Daikin

Daikin Altherma använder en naturlig energikälla. Utomhusenheten utvinner värme från utomhusluften och höjer d...