Service

Service

Periodisk Kontroll (företag, miljörapport)

Klimatservice Skåne AB erbjuder förebyggande underhåll och service. Förebyggande Företags periodisk kontrollservice är ett bra sätt att hålla ditt klimatsystem i ett gott skick och innebär färre akututryckningar.

Genom förebyggande service hålls en hög standard på anläggningen och risken för dyra driftstopp och akutreparationer minskar. Planerat underhåll stör inte heller driften vilket ger ekonomiska fördelar.

Att välja våra helhetslösningar garanterar att alla delar fungerar väl tillsammans och utan störningar.

Som Certifierat kylföretag av Incert utför vi även periodisk kontroll av era kylanläggningar. Med ett upprättat avtal sammanställer vi er årsrapport och skickar den till er. På så vis får ni en årsrapport med påfyllt och avtappat köldmedium specificerat, vilket underlättar för er vid miljörapporteringen.

 

brand-incert