Support & Felanmälan

Support & Felanmälan

Att ha rätt inställning på din värmepump är viktigt. Tänk på att:

 • Din luftvärmepump ska göra så mycket som möjligt av den värme som krävs för att hålla huset varmt.
 • Ert ordinarie värmesystem gör så lite av värmen som möjligt. Det är viktigt att luftvärmepumpen får en chans att värma de utrymmen den klarar av själv. Se till att inga element ”hjälper till” om det inte behövs.
 • En underhållsservice rekommenderas vartannat år eller oftare beroende på yttre förutsättningar.

Inställning av din värmepump

 • Ställ alltid in driftläge på ”Heat” värmeläge om du avser att värma med värmepumpen. Använd inte ”Auto-läge” då väljer pumpen själv driftsläge, vilket inte alltid blir rätt.
 • Ställ in fläkthastigheten på ”auto” eller högsta läge. Högsta fläkthastighet är lika med bästa verkningsgrad ”COP”. Ju högre fläkthastighet desto lägre energiförbrukning! Fläktmotorn förbrukar endast 30W på högsta fläkthastighet. Kompressorn som drar mer, jobbar då mindre och levererar samma värme.
 • Ställ in en temperatur på fjärrkontrollen som ger en komfortabel temperatur på den yta som du avser värma. Där värmepumpen sitter får man räkna med att hålla lite varmare så att värmen sen kan sprida sig till resten av huset.
 • Ställ in AC-funktionen på Kyla (på fjärrkontrollen) om ni önskar AC-funktionen. Damm som bildats inne i inomhusenheten kan blockera dräneringskanalen för avfuktningsvatten som kan börja droppa.

Inställning av ditt värmesystem

 • Elementen ska starta om rumstemperaturen blir för låg så huset skyddas. Ta aldrig bort element.
 • Stäng inte av några element utan justera in termostaterna så de inte värmer i onödan.
 • En luftvärmepump ska ses som ett komplement till det befintliga värmesystemet.
 • På de element som har termostater kan ni ställa dessa ca fem grader under inställd rumstemperatur så att de kan gå in om värmepumpen får problem eller går sönder. Det är inte värt att ha ett sönderfruset hus för att alla element stängts av!
 • Var noga med att ställa in hela husets element den första tiden ni installerat värmepumpen så att alla samverkar, men att värmepumpen jobbar mest.
 • Målsättningen är alltid att nå den mest kostnadseffektiva uppvärmningen för just er fastighet, om värmepumpen behöver ett visst tillskott från element nyttjas den värmen av innerdelen som sprider den vidare och ni får en jämn och behaglig värme i hela huset.
 • Underhållsvärme i sommarstuga kan kräva att vissa element är påslagna för att 10 grader skall kunna hållas i hela huset. Dessutom krävs skydd av element om värmepumpen skulle få problem.

Vedkamin, kakelugn

 • När det blir varmt i rummet av att du eldar så kommer luftvärmepumpen att gå ned i fläkthastighet när kompressorn stannar. Vill du att fläkten ska gå på högre hastighet måste du byta driftsläge till fläktdrift.

Läs i Er instruktionsbok för fler tips och inställningsmöjligheter och ring oss gärna om Ni känner Er osäkra.

Felsökning

Tänk på detta innan du felanmäler din värmepump

 • Om problem uppstår med värmepumpen kontaktar Ni i första hand stället där aggregatet är köpt.
 • Om inomhusdelen inte reagerar på signal från fjärrkontrollen testa att byta batteri samt bryt strömmen och vänta 1 min, slå sedan till strömmen igen.
 • Kontrollera att rätt driftsläge är valt på fjärrkontrollen (sol = värmepump, snöflinga = luftkonditionering).
 • Om värmepumpen varit avstängd och det är för låg temperatur vid innerdelen (under ca 16 grader) kan det på vissa modeller krävas att element i närheten sätts på för att hjälpa till. När värmepumpen kommit igång kan elementen sänkas (gäller de element som är i närheten av innerdelen).
 • Efter ett åskoväder aktiveras det ett ”blixtlås ”på vissa modeller, som skydd för elektroniken som då kräver att strömmen bryts under 1min, slå sedan till strömmen igen.
 • Det är normalt att inomhusdelen ”stänger sig” och powerlampan blinkar på vintern när utomhusdelen avfrostar sig själv (Panasonic).
 • Om du har en Panasonic som har stannat och en orange ”timerlampa” blinkar finns en felkod att hämta. Kontakta vår Support och ha fjärrkontrollen till hands för guidning.
 • Det är normalt att det ångar och låter märkligt när utomhusdelen avfrostar sig.
 • Knäppningar i inomhusdelen kan uppstå när materialet blir varmt eller kallt.

Det droppar vatten från utomhusdelen

I värmepumpsdrift medför avfrostningsfunktionen att eventuell is som bildats på utomhusdelen smälter och vatten börjar droppa. Var observant på isbildning vid utomhusdelen på grund av halkrisk. Vattnet kan ledas bort med en ”droppskål” för att undvika vattensamling. Om du har funderingar, fråga oss gärna.

Underhållsservice

En underhållsservice rekommenderas vartannat år eller oftare beroende på yttre förutsättningar. Underhållsinspektionen kräver teknisk sakkunskap. Användning av kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel kan orsaka sprickor i lackerade delar och igensättning av dräneringskanaler, vilket kan resultera i vattendropp och elektriska stötar.

Garantin omfattar inte:

 • Påkallad service som gäller information om aggregatets funktion eller frågor kring angiven effekt, avfrostningsintervall och liknande. För denna typ av frågor finns information i skötselmanualen.
 • Förbrukningsartiklar som filter, batteribyte, fjärrkontroll, rengöring av filter etc.
 • Handhavande fel.

I de fall då garantin ej omfattas debiteras 850kr inkl. moms i besöksavgift.
(4 mil radie – Ängelholm)

Gör er felanmälan online. Klicka här!

Ring oss gärna för information och support

0431-41 11 00 eller 0435-133 00