Felanmälan

Felanmälan

  Märke:

  Modell innerdel:

  Serienr innerdel:

  Modell ytterdel:

  Serienr ytterdel:

  Inköpsdatum:

  Inköpsplats:

  Installationsdatum:

  Beskriv felet:

  Namn:

  Address:

  Postnummer:

  Ort:

  Tel:

  E-post:

  Jag ordnar framkomlighet till produkten, arbetsställning vara på plats om innerdel är högre än 2,4 m eller utedel högre än 1,5 m.

  Garantin omfattar inte:

  • Påkallad service som gäller information om aggregatets funktion eller frågor kring avgiven effekt, avfrostningsintervall etc. För denna typ av frågor finns information i skötselmanualen.

  • Förbrukningsartiklar som filter, batteribyte fjärrkontroll, rengöring av filter etc.
  • Handhavandefel

  Acceptera*