Felanmälan

Felanmälan

Märke:

Modell innerdel:

Serienr innerdel:

Modell ytterdel:

Serienr ytterdel:

Inköpsdatum:

Inköpsplats:

Installationsdatum:

Beskriv felet:

Namn:

Address:

Postnummer:

Ort:

Tel:

E-post:

Jag ordnar framkomlighet till produkten, arbetsställning vara på plats om innerdel är högre än 2,4 m eller utedel högre än 1,5 m.

Garantin omfattar inte:

  • Påkallad service som gäller information om aggregatets funktion eller frågor kring avgiven effekt, avfrostningsintervall etc. För denna typ av frågor finns information i skötselmanualen.

  • Förbrukningsartiklar som filter, batteribyte fjärrkontroll, rengöring av filter etc.
  • Handhavandefel

Acceptera*