Luft/luft

Luft luft värmepump

En luft luft värmepump tar värme ur utomhusluften och är ett komplement till den befintliga uppvärmningen. En luft luft värmepump kan minska uppvärmningskostnaden och energiförbrukningen samt bidrar till ett bättre inomhusklimat.

Välj tillverkare nedan