Droppskål till utedelen

Tillbaka

Droppskål till utedelen

En ny patenterad droppskål med smart värmeslinga ger kontinuerlig avtappning av allt vatten under hela året.
Droppskålen passar de flesta värmepumpsinstallationer.

  • Enkel installation – Ansluts med jordad stickkontakt utan krav på elinstallatör.
  • Kondensvattnet avleds till närmsta stuprör.
  • Svenskutvecklad och producerad i miljövänlig plast.
  • Värmekabelns längd utanför utloppet på droppskålen är 3400mm – Värmekabelns totala längd är 5000mm inkl den del som ligger
    droppskålen.Energiförbrukning 15W/m vid +3°C termostatstyrt.
  • Fungerar vid alla temperaturer.